Kontakt

Forbrugsmåling skal nu være fjernaflæst

Fra oktober 2020 har alle målere, der installeres, skulle være fjernaflæste og alle ikke fjernaflæselige forbrugsmålere skal senest 1. januar 2027 være udskiftet med fjernaflæselige målere.

Det fremgår af EU’s Energi Effektivitets Direktiv (EED) som blev implementeret i Danmark i efteråret 2020 med en række ændringer til målerbekendtgørelsen og energioplysningsbekendtgørelsen (tidligere kaldet faktureringsbekendtgørelsen). Målet med direktivet er, at vi bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det sker bl.a. ved at give forbrugerne adgang til hyppigere forbrugsdata via apps eller webportaler. Når forbrugerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiforbruget.

Direktivet omfatter en lang række områder, hvor der er fokus på energieffektive løsninger. Bl.a. det område, der handler om varmefordelingsregnskaber.

For måling og forbrugsregnskaber skal du være særligt opmærksom på:

 • at alle nye energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere der monteres, skal være fjernaflæselige.
 • at alle målere med fjernaflæsning fra 2022 skal aflæses månedligt i fyringssæsonen med information til forbrugeren.
 • at alle installerede målere skal være fjernaflæselige fra 1. januar 2027.

Målerbekendtgørelsen

Koldt vand:

 • § 5. I nybyggeri skal der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning på ejendomsniveau. I nybyggeri skal vandinstallationen endvidere forberedes til installering af målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
 • Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
 • Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra vandleverandøren i enheden.

 

Varmt vand:

 • § 6. I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
 • Stk. 2. I bestående bebyggelse skal installeres målere til måling af varmtvandsforbrug i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
 • Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed.
 • Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis der installeres målere til måling af det samlede vandforbrug, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

 

Varme:

 • § 7. I nybyggeri og ved nyinstallering af varmeanlæg i bestående bebyggelse skal der installeres varmeenergimålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
 • Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der installeres varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
 • Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved udskiftning af målere eller målersystem installeres varmeenergimålere fremfor varmefordelingsmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
 • Stk. 4. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder opvarmet med fjernvarme og i varmecentraler, der betjener flere bygninger, skal der installeres målere til afregningsmåling af forbruget af varme på leveringsstedet.

Log ind for at handle hos Brunata

Indtast dit brugernavn og kodeord

Ny kunde?

 • Få adgang til hele Brunatas produktsortiment
 • Nem bestilling
 • Mulighed for at handle 24/7